Vår avdeling for tyverialarm og adgangskontrol etc. er spesialister innen:

  •      InnbrudsalarmBilde av ytooxllo
  •      Adgangskontrollanlegg (ADK)
  •      Dør- og porttelefonanlegg
  •      Trådløse alarmsystemer
  •      Trådløse styringer
  •      Trygghets- og overfallsalarmer
  •      Tekniske alarmer    

Tyverialarmanlegg kan inndeles i tre hovedgrupper:
  •      Alarmsystem uten krav til godkjenning.
  •      FG godkjente anlegg til privat bolig. (Grad 1 anlegg.)
  •      FG godkjente anlegg for næring og industri.(Grad 2 og Grad 3 anlegg).
Vi har ekspertisen som sikrer våre kunder en kvalifisert rådgivning, uanset anlegstype!

Tyverialarm
Vi hjelper installatører å velge rett utstyr til alle former for anlegg. Fra små bliganlegg til store avanserte anlegg med FG-godkjenning i Grad 3

Vi leverer både kablede og trådløse anlegg. Alle våre trådløse systemer er godkjente for bruk i Norge.

Vårt produktprogram omfatter alle deteksjonsformer og markedets mest avanserte sentralapparater. Vi har løsninger til de fleste anleggstyper. Våre alarmdetektorer har bred anerkjennelse og er blant de beste på markedet.
Bilde av qa1o3cdeInnbrudsalarm
Våre tyveri-alarmsystemer lever opp til de høyeste myndig-hetskrav. Vi leverer kun kvalitetspro-dukter.

ADKBilde av tu9vdfu3
Adgangskontroll
eller adgangs-
registrering.
Med vårt
utvalg av
utstyr mesterer
vi alle systemer
opp til 32 dører.

Bilde av zrhaekigPorttelefon
Porttelefonanlegg leveres i samme design som adgangskontroll, og benyttes derfor ofte sammen med adgangskontrollanlegg. Vi kan leverer porttelefonanlegg for internkabling eller for telefonlinje
 
Adgangskontroll
Vi prosjekterer og leverer anlegg med alle former for leserteknologi;
magnetstripekort, berøringsfritt med kort/brikker eller trådløst/radio.
Vi leverer løsninger til ethvert behov. Fra frittstående nettverksbaserte anlegg, til integrerte systemer med PC for administrasjon / programmering.

Porttelefonanlegg
Våre dør og porttelfonanlegg er robuste og driftssikre. De kan leveres med et bredt utvalg av tilleggsutstyr. Vi har produktene som kan løse de fleste oppgaver på en enkel og fleksibel måte.

Trådløse systemer
Vi leverer et bredt utvalg av radioutstyr som kan benyttes som trådlødløse alarmanlegg eller trygghet / overfallsalarmer. Vi leverer også trådløse løsninger til styringsformål.