Alarm System AS har gjennom mer enn 8 år arbeidet med Bilde av a44mzmgu
TV-overvåking. Våre spesialister følger den internasjonale
utvikling på nært hold. Vi besøker utenlandske messer
over hele verden og velger til stadighet
kvalitetsprodukter til våre kunder. Vi er blant de ledende
aktører på det Norske marked.

Vår ITV-avdeling er spesialister innen:
  •      Intern TV-overvåking
  •      Bildelagring og bildeoverføring
  •      Video bevegelses deteksjon (VMD)
  •      Nettverksbaserte løsninger
  •      Utendørs systemer
Intern Tv-overvåking
Vi leverer alle typer anlegg, fra de minste anlegg som pakkeløsninger til de største og mest avanserte systemer: Integrerte systemer med video-overføring og digital lagring. Prosjektering kan etter avtale suppleres med idriftsettelse av anlegget.

Vi leverer også kameraer til industrielle visionsystemer.

Vi leverer både kablet videooverføring og trådløs videooverføring. Alle våre overførings-systemer er typegodkjent av Post- og Teletilsynet.

Vi leverer i økende omfang løsninger som er basert på et eksisterende data IP-nettverk.
Vi utdanner installatører og gjennomfører gjerne møter med installatøren og hans kunde. Vi kan etter avtale besøke installasjonsstedet og utarbeider relevante løsningsforslag.
Bilde av ok9kbaemTV-overvåking
Våre produkter lever opp til de høyeste standarder på markedet. Kvalitet og komfort er i fokus.


Integrerte systemerBilde av s59rtdva
Avanserte systemer
med Video Motion
Detection og
bildeoverføring via
modem, ISDN eller
data nettverk.

Bilde av y2h6masoOmråde-sikring
Komplette deteksjons systemer bl.a. med digitalt styrt gjerdealarm. Kombinerte deteksjons former øker sikkerheten.
 
Perimetersikring og utendørs deteksjon
Vi har markedets beste og bredeste program innenfor utendørs deteksjon. Vi leverer passiv infrarøde og aktive infrarøde detektorer. Vi har dessuten mikrobølgedetektorer og digitalt styrte gjerdealarmer.

Vi prosjekterer og leverer komponenter til mikro-prosessor kontrollere, digitalt styrte gjerdealarmer.

Vi jobber stadig for å utvide vårt tilbud på områdesikring med nye digitale løsninger.
Avdelingen er i sterk vekst. Alarm Systems personale utdannes til stadighet på nye teknikker og systemer, slik at våre kunnskaper konstant tilpasses tidens og markedets krav.